Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.coijaksklep.pl

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
  przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług
  sklepu internetowego poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
  Mariusz Śliwoski Co i jak? Odżywianie z siedzibą w Ul. Wł. Sikorskiego 7B/1 74-240 Lipiany
  NIP PL8531525886 REGON 385893637
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
  procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
  nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
  odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
  aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
  w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
  danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
  stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
  następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
  formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
  osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
  umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich
  danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
  może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
  ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
  zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
  internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez
  serwis coijaksklep.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz
  regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
  dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.
 12. W ramach współpracy z Ceneo sp zoo dane użytkownika mogą być przekazywane serwisowi po wcześniejszej akceptacji ankiety programu ‘zaufane opinie’.

Zakres Danych Osobowych:
W celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy Podstawowej, Podmiot Przetwarzający może przetwarzać
następujące dane klientów : e-mail użytkownika (klienta, który dokonał zakupu produktu lub usługi w
firmie Zleceniodawcy), numer zamówienia i numer katalogowy produktu, adres IP.
Cel przetwarzania powierzonych danych:
Podmiot Przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych będących przedmiotem Umowy i Umowy
Podstawowej w Celu realizacji Umowy Podstawowej oraz w celu realizacji Programu Zaufanych Opinii dostępnego na
portalu Ceneo.pl tj. wysyłania ankiet z prośbą o opinie na temat transakcji przeprowadzanych przy pomocy Ceneo.pl oraz
w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji.